SPONSORERE

ÅBENHED

 

DET BETYDER:

 

At vi altid siger det, vi mener til den, det drejer sig om.

At vi siger til og fra direkte.

At vi holder et højt informationsniveau indad og udad.

 

VI VIL IKKE ACCEPTERE:

 

Sladder og snak bagom.

At man siger ét og mener noget andet.

At informationer ikke kommer ud til dem, der skal bruge dem.

At interne oplysninger fra lukkede møder kommer uvedkommende for øre.

 

Alle rettigheder reseveret - EBTK.dk