SPONSORERE

Bestyrelse

Jeanette Duvander Formand jbduvander@gmail.com

Lis Corbett kasserer liskronberg@mail.dk

Telefon: 20 46 57 99

John Littau Sekretær

johnlittau.esbjerg@gmail.com

Telefon: 20 20 10 74

Ungdomskonto:  7780-1421742

Foreningskonto: 7780-1507144

MobilePay: 28165

Bent Hyldahl Menigt medlem

Dennis Lauridsen Menigt medlem

Alle rettigheder reseveret - EBTK.dk